Και το εγκεφαλογράφημα ήταν παθολογικόΚαι το εγκεφαλογράφημα ήταν παθολογικό


Η ανταπόκριση απ’τους γιατρούς ήταν άμεση, άσχετα αν η εξεταστική μου καθυστέρησε λίγες μέρες την ανάρτηση στο blog. Το εγκεφαλογράφημα ...

Η αρχή – Από την εγκυμοσύνη μέχρι τους 17 μήνες.Η αρχή – Από την εγκυμοσύνη μέχρι τους 17 μήνες.


Εξ αρχής πιστεύαμε ότι κάτι έχει και προκαλεί την αργή της ανάπτυξη, ωστόσο ελπίζαμε όλα να είναι στην φαντασία μας ...